Средновековна крепост Устра

Любопитни факти и легенди

Наименование на обекта - Средновековна крепост Устра, археологически паметник с национално значение.

Местоположение - землището на с.Устрен, община Джебел. Намира се на около 5 км. североизточно от с.Устрен и на 3 км. югоизточно от с.Лебед.

Достъп до обекта - естествен горски път. Към крепостта може да се подходи както по маркирана с табела отбивка, малко преди с.Устрен, така и по пътека на около 1 км. преди село Лебед, минаващ покрай оградата на развъдника за мулфони. Заб.: Пътят край с.Лебед е по-лесен за изкачване, мо по труден за откриване на подхода. Местните хора го знаят добре. Другият път е преди с.Устрен - има ясна табела.

Описание на обекта - крепостта е разположена на висок, прогълговат рид, носещ същото име. Върхът е висок 1114 м. и доминира над околния терен. Устра е една от най-високо разположените крепости в Източните Родопи и е една от най-добре запазените крепости в България. Със своето местоположение е контролирала пътя по долината на р.Върбица, свързащ западната част на планината с пътя по долината на р.Арда от Адрианопол (дн. Одрин) към Филипопол (дн. Пловдив). Крепостта е играла важна роля в историята на област Ахридос (Изт. Родопи). Площта й е 1.2 дка, от която северната и северозападната част са заети от отвесни скали. Крепостната стена е дълга 113 м. и има П-образна форма.

В основата дебелина е 2.8м, а в горния край - 1.75м. На места е запазена до височина 8.0м. Крепостта е имала 3 отбранителни кули - една полукръгла и две правоъгълни, които са били триетажни. Първите етажи са били подземни и са служили за водохранилища. Били са измазани с хоросанова мазилка, получена от смесването на хоросан със счукани тухли и едри късове от керамика. Кулите са имали стълбища, като част от тях са запазени и до днес. Входът е бил от източната част. Вратата се отваряла вертикално.