Исторически музей, Кърджали

Любопитни факти и легенди

Наименование на обекта - Регионален исторически музей.

Местоположение - ул.Републиканска №4 гр.Кърджали.

Описание на обекта - Регионален исторически музей в гр.Кърджали е един от най-големите музеи в Южна България. Построен е в периода 1922-1930 г. със средствата на местната община по проект на руски архитект работещ в Цариград. Първоначално сградата е била предназначена за медресе - мюсюлманско духовно училище, но никога не е изпълнявало тази функция.

Открит е през 1965 г. Основният фонд съдържа на 45 хиляди експонати, проследяващи живота в Източните Родопи от най-дълбока древност до началото на ХХ век. Експоцизията е отворена за посетители през 1987 г. и заема 1800 кв.м. площ на три етажа. Към сградата на музея има двор-парк с водни басейни на площ 15 декара. В парка са засадени 22 растителни видове, които са единствени в ареала на Южна България.

Експоцизията на музея се състои от три раздела - Археология, Природа и Етнография. За всеки един от тях е отделен по един етаж с отделни тематични зали.