Пещера Утробата

Любопитни факти и легенди

Местоположение - намира се в скалистата местност Тангардък кая до с.Ненково, на двадесетина километра от гр.Кърджали.

Достъпност до обекта - за да се стигне до пещера Утробата, трябва да се тръгне по стария панорамен път от Кърджали за Асеновград и Пловдив през селата Енчец, Дъждовница и пъдарци към х.Боровица. На около километър след хижата, по пътя, който се извива над р.Боровица има малка отбивка, покрита с чакъл. Там свършва възможността за превозни средства и започва маркирана екопътека. Началото й е отбелязано с табела. Самата пътека е широка макар, макар и малко стръмна на места, но има три беседки, няколко пейки, а под самия връх - приятен заслон с камина. Има редовна автобусна линия от Кърджали до с.Ненково.

Описание на обекта - местните хора наричат мястото Тангардък кая (Кънтящият камък). Наименованието идва от впечатляващото звуково ехо - особено трептене вътре в пещерата. Пещерата е образувана в обособен карстов скален масив недалеч от хребета на рида Илиница. Процесите на физическо и химическо изветряне са довели до образуването на входна част - уширена тектонска цепнатина, в основата на която има няколко малки тераси.По-късно, по посоката на пукнатината е създадена изкуствена галерия с дължина 12м и средна ширина 1,5м. В основата на скалата, по направление на цепнатината е изсечен силно наклонен коридор, водещ към входа на пещерата.На нивото на пода на пещерната галерия входният отвор е уширен в основата си и неговото вертикално сечение, гледано отвътре навън има формата на елипса. Дъното на пещерата е оформено своеобразно с изсичане на малка площадка и очевидно има олтарни функции. Ясно изразената ориентация на главната ос на пещерата по направление на главния меридиан(север-юг), както и свойството на входния отвор слънцето да се проектира максимално по дължината на галерията по пладне, дава основание да се търси астрономически смисъл в геометричните размери, ориентация и морфология, изразени в основните й пространствени характеристики. С астрономическите ориентири са свързани най-значимите природни явления, от които зависи целия живот на човека, а следователно и всички определящи признаци на материалната и духовна култура на древното население.